تحلیل بنیادی

 واحد مطالعات بازار شرکت کارگزاری صباتأمین به عنوان بازوی مطالعاتی  و تحقیقاتی شرکت کارگزاری صبا تامین، فعالیت می‌نماید. تحقیق در رابطه با وضعیت شرکت‌ها، تحلیل بنیادی و اظهار نظر در رابطه با انواع دارایی‌های مالی، جزو خدماتی است که این واحد به شرکت کارگزاری صبا تامین ارائه می‌نماید. برخی از گزارشات تحلیلی آماده شده در این واحد، از طریق وبسایت شرکت در دسترس عموم قرار می‌گیرد. شرکت‌های حقوقی در صورت نیاز به گزارشات تحلیلی در رابطه با شرکت یا موضوعی خاص، می‌توانند با برقراری تماس با واحد مطالعات، از شرایط دریافت خدمات گزارشات اختصاصی آگاهی یابند.

تحلیل صنعت
 گزارشات منتشر شده در این دسته‌بندی، شامل معرفی، آموزش، تحلیل و نکات روز مربوط به صنایع مختلف کشور است که برای تمامی شرکت‌های فعال در صنعت مد نظر، اثرگذار و مهم تلقی می‌شود. این گزارشات بر حسب نیاز در واحد مطالعات بازار شرکت کارگزاری صبا تامین تهیه شده و یا بازنشر گزارشات مهم مراکز تحقیقاتی معتبر در ایران و یا جهان می‌باشد.

مشاهده گزارشات
 

تحلیل شرکت
  گزارشات منتشر شده در این دسته‌بندی، شامل معرفی، آموزش، تحلیل بنیادی و اخبار تاثیرگذار بر یک شرکت بورسی است که معمولا به همراه پیش‌بینی سود شرکت ارائه می‌شود. این گزارشات بر حسب نیاز در واحد مطالعات بازار شرکت کارگزاری صبا تامین تهیه شده و یا بازنشر گزارشات مهم مراکز تحقیقاتی معتبر در ایران و یا جهان می‌باشد.

مشاهده گزارشات
 

گزارش مجامع
 گزارشات مجامع شرکت‌ها به صورت موردی و تحلیل مرتبط با فضای مجمع در این بخش ارائه می‌شود.

مشاهده گزارشات

 

 

سایر موارد
 در حال آماده سازی...

مطالعه بیشتر